EM Probiotisk rengöring

     Rent enkelt med tanke på miljön

Tohtoris EM probiotiska rengöringsmedel arbetar probiotiskt: ytor täcks av positiva mikroorganismer, medan patogena bakterier elimineras permanent. Efter städningen sätter EM-rengöringsmedlet verkligen igång och startar sin verkliga rengöringsaktivitet. De förblir vilande på ytan och reaktiveras genast då ytan blir smutsig (t ex damm), vilket resulterar i mindre statisk laddning.
Man kan med fördel hälla ut städvattnet i avloppet, det har även där en rengörande effekt.

Alla EM-rengöringsmedel är koncentrerade med mycket höga utspädningsgrader.

Alla EM Probiotisk rengöring