SEKRETESSKYDD

Kund hos Laatuilma
Du blir registrerad som kund i samband med produktbeställning. Vid produktbeställning krävs följande uppgifter: Arbetsplats och/eller kundens eget namn, födelsetid, näradress eller arbetsplatsadress, postnummer, postanstalt, e-post -adress och telefonnummer.

Behandling av personuppgifter
Laatuilmas kundregister är konfidentiellt; uppgifterna överlåts inte till någon annan part. Kundens bank- eller kreditkortsuppgifter kan inte ses av Laatuilmas personal. All informationsöverföring sker via krypterade, säkra förbindelser.

Cookies
På Laatuilma nätsidor används kakor (cookies). För att nätsidorna ska fungera optimalt måste din webbläsare vara inställd så att den tillåter cookies. Med dessa samlas teknisk information och information om hur sidorna används. Tack vare denna information utvecklas sidorna att motsvara kundernas behov.

REGISTERBESKRIVNING
Registeransvarig

Laatuilma
Lappträskvägen 351, 07900 Lovisa
040 722 3120
E-post: info@laatuilma.fi
FO-nummer: 0512652-6

Registrets namn
Laatuilmas kundregister

Registrets syfte
Laatuilma använder registret för att sköta kundförhållandena till Laatuilmas kunder. Registret används inte utan kundens samtycke till Laatuilmas direktmarknadsföring.

Registrets innehåll
Kundens personuppgifter (förnamn, släktnamn, födelsetid)
Kundens kontaktuppgifter (eventuell arbetsplats, arbets- eller hemadress, telefonnummer, faxnummer, e-post)
Kundens beställning av Dermoshop tidningen och nyhetsbrev
Köphistoria
Köpta produkter
Beställningsdatum
Betalningssätt, referensnummer
Beställningshistoria
Tekniska uppgifter om ifrågavarande Internet-server (innehåller användarens IP-adress och information om webbläsaren)

Utlämnande av uppgifter och sekretesskydd
Uppgifter utlämnas aldrig till utomstående. Uppgifterna finns sparade på Laatuilmas värddator och endast Laatuilmas personal och dataservicepersonal har tillgång till denna. Tilläggsuppgifter om vårt kundregister fås från ovannämnda adress.

WEBBLÄSARE

Rekommenderade webbläsare
Vi rekommenderar att du använder Firefox 13.0, Chrome 20.0, Internet Explorer 9, Safari 5.1, Opera 15.0 eller nyare, uppdaterade versioner som lanserats av dessa. Om du använder en tidigare version eller en annan webbläsare finns risk för att Djungeldoktorns webbsidor kommer att fungera sämre.

Inga produkter i varukorgen.