EM Mikroblösningar

Probiotiskt välbefinnande med EM mikroblösningar!
EM mikrobilösningar är en del av ett större mikrobiomkomplex som behandlar både växter och rötter samt jord och växtunderlag.
En ökad tillväxtkraft och skörd, allt börjar när rötterna mår bra. Så ta hand om jorden och odla din jord, växterna kommer på köpet.

Stig på, välkommen till Finlands största Bokashi Specialbutik, där gammal kunskap möter modern mikrobiom.
#MicrobeAndRoll

Alla EM Mikroblösningar