Biokol 6 L finsk kol (0-4mm)

Biokol är i första hand ett jordförbättringsmedel. Biokol kan förbättra jordens struktur och hålla kvar näring och vatten i jorden.

7,90  (6,37  0%)

I lager

Product Description

Beskrivning

Biokol är i första hand ett jordförbättringsmedel. Biokol kan förbättra jordens struktur och hålla kvar näring och vatten i jorden. Biokolet är inget gödningsmedel i sig självt utan det fungerar som ett batteri, och batteriet måste laddas med näring. Några exempel på näring är kompost, gödsel, nässelvatten, urin och bokashilakvatten.

I bokashihinken fungerar det oladdade biokolet som en närings- och luktuppsnappare. Tillsätt det oladdade biokolet i bokashihinkens botten (inte bland matavfallet!) och bokashins lakvatten sugs upp. Då berikar man biokolet med näringsämnen och man tillfört laddat biokol enkelt till sitt trädgårdsland, via bokashihinken.

Fördelar med biokol

– Bio träkol förbättrar växtunderlagets luftighet, vilket förhindrar stående vatten.
– Förbättrar vattenabsorptionskapaciteten, minskar risken för torkning, kapillär.
– Förbättrar växtnäringstillgången och minskar behovet av gödsling.
– Katjonbyteskapaciteten förbättras. (engl. CEC)
– Minskar näringsurlakning. Binder bl.a. kväve vid rötterna.
– Mörka färgen hjälper till att binda värmen. Detta är särskilt användbart under våren i trädgården.
– Ren produkt, inga kemikalier, toxiner eller främmande frön.
– Naturlig produkt, förmultnar ej, permanent effekt.
– Miljövänlig, CO2-negativ, kolsänka 1 kg kol = 3,5 kg koldioxid.
– Fungerar bra i vattenodling, där växtunderlaget kan vara 100% biokol.

Ladda batteriet

Beroende på vilken typ av näring som du vill använda tar laddningen av batteriet biokol lite olika lång tid.
Fasta näringstyper, som t.ex. kompost och hästgödsel, blandas med biokol i en hink. Låt  blandningen stå och dra sig någon timme innan användning. Lägg märke till att lukten minskar kraftigt eller försvinner helt. För fasta näringstyper rekommenderas att du använder fem gånger så mycket näring som biokol i din blandning.
Alltså, till 2.5 liter näring tillsätter du 0.5 liter biokol.

Flytande näringstyper hälls över biokolet i en hink. Flytande näringstyper är t.ex. Nässelvatten och lakvatten. Det kan också vara vara flytande organiska lösningar och mineralgödsel som lösts upp i vatten. För att biokolet ska hinna suga åt sig näringen är det bra att låta den stå en tid tills biokolet sjunkit ned till botten. Har du inte tid att vänta så går det att använda blandningen direkt.
För lösa näringstyper rekommenderas att du använder lika mycket näring som biokol i din blandning.
Alltså, till 0,5 liter näring tillsättes 0.5 liter biokol.

Användning

Används laddad eller blandad med kompost / matjord. Biokolet absorberar först vatten och näringsämnen runt det och avger sedan näringen till växternas rotsystem. Därför bör biokolet laddas före användningen.
I växtunderlaget används cirka 5-30%. För fattigare jord mer, och för näringsrikare behövs mindre. Kan användas med sand / grus.

Dosering

Ca 10 % av jordens volym.

• Kruka om 10 liter – 1 lbiokol
• Pallkrage om 120*80 cm – 10 liter biokol

Det näringsladdade biokolet fungerar alltså som ett batteri som förser växterna med
näring och vatten. Växternas rötter söker sig själva in i biokolets håligheter för att hämta
näringen. För att använda biokolet effektivt så bör du därför applicera biokolet där växternas
rötter finns, i odlingens rotzon.

Doktorns Biokol är en ren och högkvalitativ PEFC-certifierad grantyp som produceras i Finland. Vid hög temperatur producerade (ca. 600 ° C)  mineraliseras biokolen inert, så det har en hög kolhalt, c a95%, har en ytarea större än 550 m2 / g och biokolet bryts inte ner. Den ligger långt under gränsvärdena för de karsinogena PAH-föreningar och tungmetallerna i det europeiska biobränslecertifikatet (EBC).

Tillverkningsland: Finland
Återförsäljare: Viidakkotohtori.fi

Kund bedömningar

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Biokol 6 L finsk kol (0-4mm)”